STEZKA POROZUMĚNÍ

Stezka porozumění zahrnuje česká a německá města a obce, které jsou spojeny husitskou minulostí: buď památkami z doby husitské anebo historickými městskými slavnostmi, které danou dobu připomínají. U Stezky porozumění jsou ve středu pozornosti přeshraniční setkávání.

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí