SpoleČenství mĚst s husitskou minulostí a tradicí

Společné dějiny spojují

České země a Německo byly v pozdním středověku ovlivněny nepořádky v církvi, její kritikou, reformními idejemi Jana Husa a husitským hnutím. Tato doba zanechala stopy v historii obou zemí  a hluboce pronikla do povědomí obou národů. Mezi několika městy obou zemí, ve kterých se vytvářela „husitská" tradice s památníky, vzpomínkovými slavnostmi, poutěmi, průvody, oslavami a festivaly, se začaly rozvíjet dvoustranné přátelské kontakty. Co mohlo být pro tato „husitská města" jednodušší, než zastřešit dané snahy společnou organizací!

Neunburgské memorandum

V Husitském sklepě v Neunburgu bylo v roce 1997 podepsáno jeho druhým starostou Theo Männerem a táborským místostarostou Dr. Jiřím Návarou tzv. Neunburgské memorandum - výzva k „husitským městům", aby vstoupila do pracovní skupiny.
V září 1998, během každoročně konaných Táborských setkání, bylo Společenství oficiálně založeno. Po celou dobu své existence usilují členská města prostřednictvím setkání s historickým rámcem o odstranění předsudků a zaujatosti a o navázání hranice překračující spolupráce v kulturní oblasti. V roce 2008 oslavilo Společenství již své 10. výročí.

Do dnešního dne vstoupilo do Společenství osmnáct měst, jedenáct na české a sedm na německé straně.
Více informací najdete zde: http://www.husitskamesta.net/

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí