Po stopách Jana Husa

Byla to poslední cesta Jana Husa. Dne 11. října 1414 se vydal do Kostnice. Již v roce 1995 se rozhodla skupina z Tábora tuto cestu rekonstruovat. Tehdy cestovala skupina pěšky a s koňským povozem. V polovině roku 2013 se vydala na stejnou cestu se stejným cílem skupina cyklistů. Stezka tolerance, po stopách Jana Husa. Zápisky o cestě.

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí